Zimmermann, Regitze Kjaer, Ole Skjelmose, Kasper Guldager Jensen, Kristian Knorr Jensen, and Harpa Birgisdottir. "Categorizing Building Certi